“Demonstrarea şi promovarea valorilor naturale, pentru a sprijini procesul decizional în România (Nature4Decision-making – N4D)”

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu sediul în Splaiul Independenţei, nr.294, cod poştal 060031, Bucureşti, derulează începând cu data de 16.02.2015 proiectul “Demonstrarea şi promovarea valorilor naturale, pentru a sprijini procesul decizional în România” în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014.

Activitățile proiectului se vor implementa de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în calitate de promotor de proiect, împreună cu partenerii săi: Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii (Norwegian Institute for Nature Research (NINA)), WWF România şi Agenţia Spaţială Română.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.386.122 Euro, dintre care 2.878.203,70 Euro reprezintă grantul de 85% oferit prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, iar 507.918,30 Euro cofinanţarea de 15% din bugetul naţional.

Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea cartografierii şi a evaluării biofizice la nivel naţional, a ecosistemelor şi a serviciilor oferite de ecosistemele selectate în conformitate cu procesul de Cartografiere şi Evaluare a Ecosistemelor şi Serviciilor acestora (MAES), proces care este în curs de desfăşurare la nivelul Uniunii Europene.

Data de finalizare a implementării proiectului ” Demonstrarea şi promovarea valorilor naturale, pentru a sprijini procesul decizional în România (Nature4Decision-making – N4D)” este 30 aprilie 2016.