N4D

Proiect finanțat prin SEE/Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014
“Demonstrarea şi promovarea valorilor naturale, în vederea sprijinirii procesului de luare a deciziilor în România” (Nature4Decision-making – N4D)

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă “conştientizarea sporită a educaţiei în domeniul biodiversităţii şi serviciilor ecosistemelor (SE), inclusiv conştientizarea şi educarea în ceea ce privește legătura dintre biodiversitate şi schimbările climatice, precum şi evaluarea economică a ecosistemelor”, obiectiv care se va realiza prin cartografierea şi evaluarea biofizică la nivel naţional, a ecosistemelor şi serviciilor ecosistemelor selectate (SE) în conformitate cu procesul de Cartografiere şi Evaluare a Ecosistemelor şi Serviciilor acestora din urmă (MAES), în curs de desfăşurare la nivelul Uniunii Europene.

Obiectivul proiectului se va realiza prin implementarea următoarelor activităţi :
  • realizarea procedurilor de cartografiere și a ghidurilor de evaluare a serviciilor oferite de acestea
  • managementul și analiza datelor
  • cartografierea și evaluarea bio-fizică a ecosistemelor și a serviciilor oferite de ecosistemele selectate
  • promovarea proiectului (conștientizare, informare)
  • schimb de experiență cu țările vecine

Activităţile acestui proiect se vor implementa de către ANPM, în calitate de promotor de proiect în colaborare cu WWF-Romania (WWF), Agenţia Spaţială Română (ROSA), Institutul Norvegian pentru Studii în Natură (NINA).

De rezultate acestui proiect vor beneficia următoarele grupuri țintă:

  • oficialii guvernamentali la nivel naţional şi la nivel local
  • instituţiile ştiinţifice
  • ONG-urile
  • specialişti şi experţi independent
  • media

Pentru sustenabilitatea rezultatelor proiectului, şi, în special, pentru asigurarea utilizării acestora, în cadrul proiectului se va elabora de către ROSA, un Sistem Informatic de Sprijin de luare a Deciziilor (DSS), ce va face parte din Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) al ANPM.
Aplicația SIM, dezvoltată de către ANPM, va îngloba și DSS-ul, care va fi dezvoltată astfel încât să permită interogarea, de către public, a bazei de date privind ecosistemele şi SE, vizualizarea de hărţi, precum și facilitarea, pentru factorii de decizie şi a celor care elaborează politicile de a dezvolta, de a genera diferite scenarii în legătură cu consecinţele ce derivă din intervenţiile specifice ale oamenilor asupra stării unui ecosistem şi a SE pe care acesta le furnizează.
Acest lucru va fi posibil în baza ecuaţiilor şi a modelării matematice ce urmează a se elabora în cadrul aplicației DSS. În acest fel, DSS va facilita şi îmbunătăţi procesul de luare a deciziilor, întrucât va fi proiectat ca şi sistem de informaţii ce creează o serie de alternative, printre care este posibilă alegerea unei soluţii optimale ce permite în acelaşi timp menţinerea calităţii ecosistemelor naturale şi ale SE ale acestora din urmă, precum şi realizarea investiţiilor necesare, acolo unde este cazul.